På grund af corona-truslen har vi fortsat lukket for besøgende på Arkivet, men henvendelser om de arkivalier, vi har på vores arkiv eller om aflevering af materiale til arkivet, kan modtages: på mail til tisys-arkiv@outlook.dk og på telefon 40512869 (telefonsvarer…

Mandag den 9. marts 2020 Ca. 40 deltog i mødet. Efter formanden Ebbe Hansens velkomst sang vi ”Det haver så nyligen regnet” Dagsorden: Valg af dirigent og stemmetællere Beretning fra formanden (Ebbe Hansen) Arkivlederens beretning (Brit El Moutamid) Regnskab (Leif…

Vi holder lukket for besøgende på arkivet!

    Coronavirus er en trussel, også for vores medlemmer og for os frivillige, og vi har derfor besluttet, at der indtil videre ikke er åbent for besøgende på arkivet.

Indkaldelse til: Generalforsamling mandag den 9. marts 2020 kl. 19.00  i Arkivet, Kultur- og Foreningshuset, Stationsvej 57   Eventuelle forslag til punkt 6 skal være formanden i hænde senest den 2. marts 2020.  Efter generalforsamlingen vil Benedikte Lollike fortælle om mere…

Jernbanearbejdet på Falster – Tirsdag den 24. september 2019 kl. 19.00  Byggeleder i Banedanmark, Hans Christian Lollike, fortæller om arbejdet med opgraderingen af jernbanenettet, specielt i Tingstedområdet. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Tingsted og Omegns Beboerforening. Alle er velkomne….