Kirkegårdsvandring, lørdag den 26. september 2020 kl. 14.00 ved Tingsted Kirke En masse mennesker med en lokalhistorisk betydning for vores sogn er gravlagt på Tingsted Kirkegård og vi kan give historien liv ved en tur på kirkegården. Er der familie,…

Mandag den 9. marts 2020 Ca. 40 deltog i mødet. Efter formanden Ebbe Hansens velkomst sang vi ”Det haver så nyligen regnet” Dagsorden: Valg af dirigent og stemmetællere Beretning fra formanden (Ebbe Hansen) Arkivlederens beretning (Brit El Moutamid) Regnskab (Leif…

Jernbanearbejdet på Falster – Tirsdag den 24. september 2019 kl. 19.00  Byggeleder i Banedanmark, Hans Christian Lollike, fortæller om arbejdet med opgraderingen af jernbanenettet, specielt i Tingstedområdet. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Tingsted og Omegns Beboerforening. Alle er velkomne….

Generalforsamlingen mandag den 11. marts 2019 kl. 19.00, afholdtes i Arkivet, Foreningshuset, Stationsvej 57                                     Dagsorden: Valg af dirigent og stemmetællere Beretning fra…

Efterårsmøde – Livet som udsendt for Læger Uden Grænser. mandag den 24. september 2018 kl. 19.00. Astrid Opstrup vil fortælle om sit arbejde for Læger Uden Grænser. Hun har arbejdet for organisationen i fire år og været udsendt otte gange…