Systofte Kirke

Systofte kirke ligger på omegnens højeste punkt ,og fra kirkens tårn kan ses så langt som til Farø-broerne.

Kirkens meget kraftige tårn af store røde munkesten er fra middelalderen, mens det noget slankere skib og kor fra i små gule mursten blev opført i 1871 af kirkens daværende ejer, Edward Tesdorpf fra den nærliggende Orupgaard. Edvard Tesdorph ejede hele 5 kirker: Systofte, Sønder Alslev, Væggerløse, Skelby og Gedesby.

Systofte Kirke

Den oprindelige kirke før 1871 fremstod udadtil (efter tegninger) som en noget mere harmonisk helhed i dimensioner og farver end den nuværende. Tidligere har kirken haft et våbenhus, nu er indgangen mod vest gennem tårnrummet. Set indefra fremstår kirkerummet til gengæld som en smuk helhed i fint afstemte farver.

Altertavlen i bruskbarok er skåret af Jørgen Ringnis i 1642 og indviet til den ”udvalgte Prins Christian” (C 5).

Kirkens gamle store klokke fra 1636 bar den udvalgte prins Christians navnetræk og revnede af sorg, da prinsen døde i en alt for ung alder før sin far Christian IV.

Dele af kirkens tidligere prædikestol er blevet genanvendt som alterbordspanel. I Altertavlens stor- og topfelt er to malerier af Carl Bloch: Kristus på korset og opstandelsen.

Alterstager fra ca. 1625 og dåbsfad af messing med Jesu dåb fra 1646.

Nuværende døbefont af gotlandsk kalksten antagelig fra omkring 1871.

Stort Oliemaleri af sognepræst Frederik Brandt, død 1691.

I tårnrummet findes gravsten over herredsfoged Hans Oelsen, død 1646 og dennes hustru Maren Jensdatter.

Den 1. august 1870 nedlagde kirkeejer, Edward Tesdorpf under en kort bøn grundstenen til den nye kirke. Ved den lejlighed blev der indmuret en lille blikæske indeholdende en massiv sølvplade med oplysninger om arbejdet, samt skriftstedet, Matthæus 18,20: ”Hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, er jeg midt i blandt dem!”. Der blev sunget: ”Jeg ved, på hvem jeg bygger” og ”På Jerusalem det ny”.

Pastor Sidenius holdt i samme ånd en tale over 1. Petersbrev 2,4-5, der netop handler om os mennesker som de levende stene, der skal bygges op til et åndeligt hus. Tesdorpf blev den dag rost for at have skænket egnen hele 5 nye smukke kirker, men eftertiden satiriske dom over Tesdorpf´s kirker var, at han åbenbart lagde vægt på de indre værdier frem for de ydre.

Systofte kirke blev gennemgående renoveret indvendigt i 1986 og kirkens indre værdier fremtræder smukt og meget harmoniskt.

Systofte Kirke, akvarel Jørn Møller 2002