Foreningens bestyrelse

  • Formand, Birthe Foged
  • Næstformand, Birgitte Kragh Hansen
  • Sekretær, Anne Marie Hansen
  • Kasserer og presseansvarlig, Helle Hemmingsen (sygemeldt)
  • Erik Kjørup Andersen
  • Linda Morgan-Fisher (indtrådt i bestyrelsen som suppleant)
  • Suppleant Ulla Lise

Seneste nyt fra foreningen

Referater