Kategori: Historier

  • Unavngivet indlæg 3706

  • Stubberup by, Tingsted sogn, Falsters nørre herred

    Stubberup ligger ca. 5 km nord for Nykøbing, grænsende op til nabobyerne, i nord Bruntofte, i øst Tingsted og Øverup, i syd Kraghave, i vest Klodskov og Byskov. Der er sket store ændringer i Stubberup gennem tiderne. Gårde er flyttet ud på markerne, nogle er nedlagt, jorder er lagt sammen, husmandssteder er oprettet, hvor af…

  • Historien om Kraghave Mølle Ved Nykøbing F. Gaabensevej 198

    Kraghave Mølle blev bygget i 1866 af møller Hans Jørgen Hansen. Møllen var en hollandsk vindmølle med et vindfang på 32 alen. I 1870 solgtes møllen til møller Mortensen. Han solgte igen møllen i 1885 til møller Lars. Chr. Petersen. Lars. Chr. Petersen oprettede et bageri ved møllen. I begyndelsen har der nok kun været…

  • Flattehaveskolens indvielse år 1857

    Mandag den 11. maj 1857 samledes børnene, som hørte til vestre distrikt i Kraghave skole. Præsten, tilligemed sogneforstanderen Peder Knudsen og Hans Svan, gav møde. Børnene havde dels tidligere gået i forskellige skoler, nemlig Øverup, Ønslev, Eskildstrup, Klodskov, Nr. Ønslev og Nr. Alslev fra hvilken sidstnævnte, 2 familier var indflyttet til 1. maj i Tingsted…