Stubberup by, Tingsted sogn, Falsters nørre herred

Stubberup ligger ca. 5 km nord for Nykøbing, grænsende op til nabobyerne, i nord Bruntofte, i øst Tingsted og Øverup, i syd Kraghave, i vest Klodskov og Byskov. Der er sket store ændringer i Stubberup gennem tiderne. Gårde er flyttet ud på markerne, nogle er nedlagt, jorder er lagt sammen, husmandssteder er oprettet, hvor af … Læs Mere

“Drengen fra Kraghave”

Arkivet har haft besøg af John Lauritzen, der er “Gammel” Kraghavedreng. John har brugt det seneste års tid til at samle materiale til sin bog, “Drengen fra Kraghave”. Bogen der er på 300 sider beskriver hvordan Kraghavedrengen oplevede sin opvækst og ungdom i Kraghave og hvordan livet var dengang fra 1960 – 1980 i Kraghave, … Læs Mere

Historien om Kraghave Mølle Ved Nykøbing F. Gaabensevej 198

Kraghave Mølle blev bygget i 1866 af møller Hans Jørgen Hansen. Møllen var en hollandsk vindmølle med et vindfang på 32 alen. I 1870 solgtes møllen til møller Mortensen. Han solgte igen møllen i 1885 til møller Lars. Chr. Petersen. Lars. Chr. Petersen oprettede et bageri ved møllen. I begyndelsen har der nok kun været … Læs Mere

Flattehaveskolens indvielse år 1857

Mandag den 11. maj 1857 samledes børnene, som hørte til vestre distrikt i Kraghave skole. Præsten, tilligemed sogneforstanderen Peder Knudsen og Hans Svan, gav møde. Børnene havde dels tidligere gået i forskellige skoler, nemlig Øverup, Ønslev, Eskildstrup, Klodskov, Nr. Ønslev og Nr. Alslev fra hvilken sidstnævnte, 2 familier var indflyttet til 1. maj i Tingsted … Læs Mere