Flattehaveskolens indvielse år 1857

Mandag den 11. maj 1857 samledes børnene, som hørte til vestre distrikt i Kraghave skole.

Præsten, tilligemed sogneforstanderen Peder Knudsen og Hans Svan, gav møde. Børnene havde dels tidligere gået i forskellige skoler, nemlig Øverup, Ønslev, Eskildstrup, Klodskov, Nr. Ønslev og Nr. Alslev fra hvilken sidstnævnte, 2 familier var indflyttet til 1. maj i Tingsted sogn, dels nu efter deres alder skulle begynde at gå i skole.

Sognepræsten besluttede, efter omstændighederne, at dele børnene i øverste og yngste klasse just således, som de var kommet fra de forskellige skoler og derpå fordeling at ordne hver klasses børn blot efter alderen, da der ikke forekom ham, at der for øjeblikket kunne være tale om anden ordning. Medvidere bekendtgjorde han for børnene og de forældre, der var tilstede, at denne ordning i klasserne var foreløbig på en 8 – 14 dage, til skolelæreren kunne lære børnene lidt at kende og danne sig en forestilling om, hvorledes de bedst kunne gå sammen, og en eksamen derpå blive holdt efter hvis udfald, den endelige ordning skulle finde sted.

Resultatet af denne foreløbige ordning blev, at der optoges i øverste klasse 18 drenge og 12 piger. I yngste klasse 33 drenge og 15 piger tilsammen 51 drenge og 27 piger. Så at skolen til at begynde med havde 78 børn.

Dernæst erkendigede sognepræsten sig om hvilke bøger børnene fra de forskellige skole havde brugt, for at vælge dem som ville give anledning til mindst mulig forandring. Det viste sig da, at den langt overvejende del havde Balslevs lærebog  alle havde Tonboes bibelhistorie udg. af Faber og Heiberg og eller for så vidt geografi havdes ejede Høyers. Han bestemte derfor, at disse bøger skulle være skolebøger. Og da de samme brugtes i Øverup Skole faldt dette meget bekvemt.

Da formanden justitsråd Hillerup, som tillige er patron, var fraværende på en rejse, lod han, ved godsforvalter Brabrand, sognepræsten  underrette om at han ønskede, at han ville foretage det videre fornødne, til at skolen kunne træde i virkelighed.

Det aftaltes mellem ham de tilstedeværende sogneforstandere og skolelærer Christiansen, hvad der for skoleklassens regning måtte anskaffes, for at skolen kunne begynde.

Man formente der behøvedes 3 dusin blækhuse, 1 gros stålpenne, 12 penneskafter, 2 dusin tavler, 1 dusin skrivebøger, svamp, kridt, grifler o.s.v. 30 vandkarafler og vandglas og af bøger 1 dusin af Hjorts børneven i 2 bind. Hvad der i øvrigt vilde blive at anskaffe såsom landkort, sangbøger,  globus og bøger af større omfang af fædrelandsk og verdenshistorisk indhold nærmest til brug for skolelæreren, ønskede sognepræsten ikke at tage nogen bestemmelse om, men afvente formandens hjemkomst da han så i et forstandermøde, ville gøre forslag i denne henseende.

Da det uundværlige apparat allerede i løbet af tirsdag den 12. Maj vilde kunne skaffes til veje, bestemtes at skolen skulle begynde onsdagen den 13. Maj kl 8, og at øverste klasse skulle gå i skole mandag, onsdag og fredag. Konfirmanderne tirsdag, torsdag og lørdag til konfirmationsforberedelse hos præsten. Nederste klasse de samme dage i skole, således som det har været holdt i Øverup skole, ved hvilken overensstemmelse måtte være for konfimationsundervisningen.

Efter at præsten derpå havde talt kortelig til den samlede børnekreds og de forældre, som var tilstede om orden og punktlighed, som måtte finde sted i skolen med hensyn til skolebesøgerne og den uundgåelige mulktering, der ville indtræde, når nogen uorden viste sig, om den flid og opmærksomhed der krævedes under undervisningen og den fornødne agtelse og lydighed mod læreren dikteredes børnene.

Kraghave Skole den 11 maj 1857   Jac. Chr. Lindberg