Historien om Kraghave Mølle Ved Nykøbing F. Gaabensevej 198

Kraghave Mølle blev bygget i 1866 af møller Hans Jørgen Hansen.

Møllen var en hollandsk vindmølle med et vindfang på 32 alen.

I 1870 solgtes møllen til møller Mortensen. Han solgte igen møllen i 1885 til møller Lars. Chr. Petersen. Lars. Chr. Petersen oprettede et bageri ved møllen. I begyndelsen har der nok kun været bagt rugbrød, senere normalt brød som sigtebrød franskbrød basser osv. Så kom de finere kager og wienerbrød, kringler og tørkager..

I forbindelse med bageriet blev der opført et lille udsalgssted af træ ude ved landevejen. Gaabensevej var dengang betydelig smallere og lå ca. 30 m længere mod Ø.

Senere blev træskuret erstattet af den endnu eksisterende murstensbygning, som nu ligger ca. 30 m fra vejen.

Fra bageriet kørte der brødvogne ud til hele sognet medbringende brød, kager, mel og gær. Hvis kunderne ikke var hjemme lagde brødkusken de brød som familien plejede at få. (betaling næste gang)

Lars. Chr. Petersen drev møllen og bageriet indtil 1920, hvor hans to sønner Otto og Knud Petersen overtog virksomheden.

I 1925 trådte Knud Petersen ud af virksomheden. I 1928 blev der installeret en 20 HK elektromotor til at drive møllen. I forbindelse med møllen har der været handel med korn og foderstoffer.

Bageriet fortsatte indtil midt i 1950.

Selve møllen er nu revet ned, men møllens fundament står stadig og er en del af de udlejede boliger, som er indrettet i bygningerne.