Kraghavebogen – er under udarbejdelse!

En arbejdsgruppe, bestående af nuværende og tidligere beboere fra Kraghave samt frivillige medarbejdere fra Arkivet er i fuld gang med at finde materiale frem fra Arkivet, fra offentlige registre og ikke mindst nedskrive historierne fra livet i Kraghave i tidligere tider. Det er planen at alle disse bestræbelser skal munde ud i en bog om Kraghave og bogen forventes at være på “Gaden” i efteråret 2024.