Årsplan 2023-2024

Tirsdag den 24. oktober 2023 kl. 19.00

Filmaften. Vi har fundet et par hyggelige og måske også opbyggelige film frem og dem viser vi på vores storskærm. Efter filmene serverer vi kaffe og kage og der er plads og tid til at diskutere filmene og hvad de har givet os af oplevelser og gensyn.

Lørdag den 11. november 2023 kl. 14 – 16

Arkivernes dag, hvor vi holder ”Åbent Hus” hvor dette års emne er:

Skolegang og undervisning

Vi har fundet en masse gamle undervisnings- og skolebøger frem og mange af dem har tilhørt tidligere elever på skolerne i Tingsted Sogn. Billeder af tidligere elever fra sognets skoler vil også være lagt frem til beskuelse.

Tirsdag den 12. marts 2024 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne.

Generalforsamlingen indledes med at fhv.  præst ved Moseby og Aastrup Kirker, Jens Lose, vil fortælle om Loseslægten fra Kraghave.

Lørdag den 16. marts 2024 kl. 14 – 17.

12. marts 1984 blev der holdt stiftende generalforsamling i Tingsted Lokalhistoriske Arkiv og vi kan derfor i 2024 fejre arkivets 40 års jubilæum, og det gør vi ved at invitere alle vores medlemmer, alle vores samarbejdspartnere, kolleger og beboere i Tingsted og Systofte samt andre med interesse for lokalhistorisk arbejde til en festlig dag på vores arkiv.

Alle nævnte arrangementer holdes på Arkivet eller i Forenings- og Kulturhuset, der er i samme bygning som Arkivet og på alle møder serveres der kaffe, te og kage.