Tingsted og Systofte sognes lokalhistoriske arkiv

i samarbejde med

menighedsrådet i Tingsted

indbyder til sommerfest

Fredag den 25. august 2023 kl. 17.30

i Kulturhuset på Stationsvej 57, Tingsted (den gl. skole)

  1. Aftenen indledes med trompetspil.
  2. Der er sat telt op i haven, grillen er tændt og der er sørget for kartoffelsalat, salater og brød
  3. Du/I medbringer det, som skal grilles, service og drikkevarer
  4. Vi serverer kaffe og kage
  5. I løbet af aftenen vil Jette Jørgensen fra ”Uglehulen” fortælle om sine ugler. Jette har taget et par stykker med, og der vil blive mulighed for at se og holde en ugle.

Tilmelding senest søndag den 20. august 2023 til

Birthe Foged på tlf. 51897172, mail:

Grethe Lollike på tlf. 30527303, mail:

Deltagelse er gratis. Leje af telt m.m. betales af Kulturfonden der består af penge, som lokalhistorisk arkiv i Tingsted modtog efter salget af Tingsted Forsamlingsgård. Disse penge skal anvendes til gavn for beboere i området.

Vi glæder os til at se dig/jer.

Med venlig hilsen

Tingsted og Systofte Sognes Lokalhistoriske Arkiv,

og Menighedsrådet i Tingsted