Falsters Virke

I Hannenov Skov har vi rester af Falsters Virke, som var en tilflugtsborg fra middelalderen.

Historien fortæller at det lykkedes falstringerne at beskytte sig mod venderne i 1158 ved at begive sig til borgen i samlet flok. Der var plads til alle fra hele Falster – mennesker og dyr. Da fjenden kom blev der tændt bål på bavnehøjene og dermed sendt hastebud til landsbyerne. Hele øen blev samlet og kunne så modstå selv denne mægtige fjende

Borgen lå midt på Falster i skellet mellem Falsters to herreder. Den bestod af to dele. Mod nord lå Trygge Slot på en højderyg afgrænset med volde og grave og stejle sider mod sø og mose. Mod syd var det store Virket beskyttet af volde og vådområder, som kun stedkendte kunne slippe igennem. Porten mod syd var med 3 volde, palisader og grave imellem, 2 volde mod vest og længst ude 1.

Resterne består af tydelige volde hhv. 3, 2 og 1, som er afgræssede (slået), så den træder tydeligt frem fra Virketvej ved Tresnippen mod Lille Linie. Ved Slentevej er de 3 volde i alt 40 m brede.