Referat af generalforsamlingen den 13. marts 2017.   40 personer var mødt frem. Efter formand Ebbe Hansens velkomst sang vi: ”Jeg elsker den brogede verden”. Foreningens æresmedlem, mangeårige formand og medstifter Inger Strange døde 05.02.2017 og formanden mindedes hendes store…

Bogen omhandler områderne Tåderup, Bruntofte, Stubberup og Kraghave Møllevej og kan købes ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv: i vores åbningstid, der er mandag fra kl. 10 – 12, og første mandag i måneden tillige fra kl. 17 – 19 ved…

Efterårsmøde Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 En aften med falstersk dialekt v/Birthe og Hans Andersen fra Stubbehage, Hesnæs. Der bydes på kaffe og kage    Arkivernes dag Lørdag den 12. november 2016 Vi har denne dag fornøjelsen af…

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2016 Der var mødt ca. 35 personer. 1) Valgt som dirigent: Grethe Lollike. Valgt som stemmetællere: Karen Sembach og Linda Morgan Fischer 2) Formand Ebbe Hansen aflagde beretning for det forløbne år: Sidste års…

Generalforsamling 17. marts 2014. Der var ca. 60 personer, og dermed omkring halvdelen af vores medlemmer, som mødte op – det højeste antal hidtil. Det skyldtes nok, at vi kunne byde på en interessant aften, hvor Laurits Hansen på 91…