Årsprogram 2017-2018

Efterårsmøde – ”De drog mod vest”
tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19.00

Fhv. skoleleder, nu foredragsholder, Jens Thøsing Andersen, Haslev, fortæller om udvandringen fra Danmark til Amerika i perioden 1860 til 1920. I foredraget belyses hvorfor de drog ud, samt hvad der lokkede dem af sted.

Der bydes på kaffe og kage.

Arkivernes dag – Forsamlingsgården
Lørdag den 25. november 2017 kl. 13.00 – 16.00

På landsplan gennemføres ”Arkivernes dag” normalt den 2. lørdag i november måned.
Da flere af arkivets medarbejdere er forhindret denne dag, har vi flyttet vores arrangement til ovennævnte dato.

Vi har valgt at lave en udstilling om Forsamlingsgården, der blev nedlagt pr. 30. juni. 2017.
I den forbindelse efterlyser vi billeder, historier og effekter fra tidligere tiders aktiviteter i Forsamlingsgården.

Der bydes på kaffe og kage.

En eftermiddag i nostalgiens tegn
Onsdag den 17. januar 2018 kl. 14.00

Vi har endnu engang rodet rundt i arkivet og fundet noget frem som vi tror, kan føre til en god snak om gamle dage på vores egn.

Der bydes på kaffe og kage.

Generalforsamling
Mandag den 12. marts 2018 kl. 19.00

Efter generalforsamlingen vil Erling Christensen, under overskriften ”Jydedreng blev politiinspektør”, fortælle om sin lange karriere indenfor politiet.

I pausen bydes på kaffe og kage.

Indkaldelse til ”Skoledag” for tidligere elever på Tingsted Centralskole
Lørdag den 9. juni kl. 13.00 – 16.00

Tingsted Centralskole, der i dag fungerer som hjemsted for en række foreninger, er i det store hele bevaret i den form, som da den fungerede som skole fra 1958 til 1983.

Arkivet er i besiddelse af rigtig mange billeder af de utallige aktiviteter, der er foregået på skolen igennem årene. Skolekomedier, fastelavnsfester, kreative projekter, helt almindelige skoledage og meget andet, er blevet gemt for eftertiden via de billeder, der er bevaret på vores arkiv.

Alle tidligere elever, lærer og andre der har haft ”et liv” på Tingsted Centralskole er velkomne og vil få mulighed for at genopleve skoletiden ved et kik i skolens billedarkiv. Måske møder du nogle af dine ”gamle” skolekammerater!