Formandens beretning for 2015

Generalforsamling 17. marts 2014.
Der var ca. 60 personer, og dermed omkring halvdelen af vores medlemmer, som mødte op – det højeste antal hidtil. Det skyldtes nok, at vi kunne byde på en interessant aften, hvor Laurits Hansen på 91 år i suveræn stil fortalte om Stubberups historie. Hans søn Erling fortalte efterfølgende om sin barndom og ungdom i Stubberup. Det var en interessant og morsom aften med mange gode historier.

Tingsteddag den 3. maj 2014
Vi havde som sædvanlig åbent hus med godt besøg – ca. 40 besøgende. Vi havde også lavet en udstilling om de forskellige aktiviteter, som Arkivet har stået for igennem de 30 år Arkivet har eksisteret.

Efterårsmøde den 9. oktober 2014
Vi havde fået Hans-Erik Østergaard til at komme og fortælle historien om Gedser Remise og hvordan byen Gedser opstod. Arbejdet med at renovere Gedser remise havde hidtil været en enorm udfordring, og er det stadig, og det havde kostet rigtig mange penge, som det dog var lykkedes at rejse via forskellige fonde. Der kom 24 til foredraget.

Arkivernes dag den 8. november 2014
Det var en dag vi havde set frem til med glæde og også en vis spænding. Det var dagen hvor Tingstedbogen skulle udgives. Vi havde i forvejen haft besøg af en journalist og fotograf fra Folketidende, og det resulterede i en helsides omtale af Arkivet og Tingstedbogen – en god reklame for Arkivet og bogen.

Allerede inden vi åbnede for salget stod interesserede i kø, og på et tidspunkt var skolegården fyldt med biler, og nogle måtte endda parkere i vejrabatten. I løbet af dagen kom der omkring 150 besøgende, så Arkivets lokaler var fyldt til bristepunktet. Der blev snakket, hygget og diskuteret historier, og erindringer fra gamle dage blev udvekslet.
Alt i alt en stor dag for Arkivet, og en hyggelig dag for de besøgende.

Vi var meget usikre på hvor stor interesse, der ville være for bogen. Men vi vovede at bestille 100 eksemplarer fra trykkeriet. Vi syntes selv, det var mange, men vi troede på, at vi med tiden kunne få afsat alle bøgerne. Da dagen var omme havde vi solgt omkring 80 eksemplarer, og den efterfølgende uge blev resten af bøgerne solgt. Men interessen varede ved, og da vi havde fået 30 nye bestillinger, besluttede vi at få genoptryk yderligere 100 eksemplarer, og de fleste af dem er allerede solgt.

Selve bogen havde vi arbejdet på i godt 2 år, hvor vi gennem forløbet har holdt rigtig mange møder, set på billeder og sendt utallige mails frem og tilbage med indlæg til bogen. Det har været spændende, men til tider også hårdt arbejde, og derfor har det været rart med den store interesse for bogen, og alle de positive reaktioner vi har fået. I tilgift har vi gennem forløbet fået en hel del indleveringer, som vi sandsynligvis ellers ikke ville have fået – f.eks. gamle foreningsprotokoller og diverse billeder.

Salget af bogen har også gjort det muligt for os at investere i 3 nye pc’er og en printer/scanner.

Slægtsforskning den 2. februar 2015
Da nogle af vores medlemmer var interesseret i at begynde på slægtsforskning, besluttede vi at tilbyde et begynderkursus for vores medlemmer.

Hjemmeside
Efter et langt tilløb har vi endelig fået en hjemmeside – tingstedsystoftearkiv.dk, som vi håber I vil henvise til på Jeres hjemmeside.