Program for 2018-2019

Efterårsmøde – Livet som udsendt for Læger Uden Grænser. mandag den 24. september 2018 kl. 19.00. Astrid Opstrup vil fortælle om sit arbejde for Læger Uden Grænser. Hun har arbejdet for organisationen i fire år og været udsendt otte gange…

Program for 2016-2017

Efterårsmøde Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 En aften med falstersk dialekt v/Birthe og Hans Andersen fra Stubbehage, Hesnæs. Der bydes på kaffe og kage    Arkivernes dag Lørdag den 12. november 2016 Vi har denne dag fornøjelsen af…

Ordinær generalforsamling 2016

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2016 Der var mødt ca. 35 personer. 1) Valgt som dirigent: Grethe Lollike. Valgt som stemmetællere: Karen Sembach og Linda Morgan Fischer 2) Formand Ebbe Hansen aflagde beretning for det forløbne år: Sidste års…

Formandens beretning for 2015

Generalforsamling 17. marts 2014. Der var ca. 60 personer, og dermed omkring halvdelen af vores medlemmer, som mødte op – det højeste antal hidtil. Det skyldtes nok, at vi kunne byde på en interessant aften, hvor Laurits Hansen på 91…