Ordinær generalforsamling 2016

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2016 Der var mødt ca. 35 personer. 1) Valgt som dirigent: Grethe Lollike. Valgt som stemmetællere: Karen Sembach og Linda Morgan Fischer 2) Formand Ebbe Hansen aflagde beretning for det forløbne år: Sidste års…

Formandens beretning for 2015

Generalforsamling 17. marts 2014. Der var ca. 60 personer, og dermed omkring halvdelen af vores medlemmer, som mødte op – det højeste antal hidtil. Det skyldtes nok, at vi kunne byde på en interessant aften, hvor Laurits Hansen på 91…